MenyLukk

Betingelser

Leveringsbetingelser

Frakt hverdager 08.00 – 16.00 kr. 150,-
Etter kl. 16.00 og lørdag kr. 250,-
Søndag og helligdager kr. 300,-
Utenbys etter avtale
Henting av utstyr kr. 150,-
Alt av utstyr skal leveres tilbake tømt for matrester og i rengjort stand.
Kunde vil bli fakturert for utstyr som ikke blir levert tilbake.
Alle priser er inkl. 15 % mva.
Ved bestilling av servitør og utstyr økes mva. sats på total faktura fra 15 til 25 %.

Siste frist for avbestilling/endringer er 24 timer før levering.
Ved større arrangementer gjelder 48 timer før levering

Skulle du mot formodning mangle noe ved din bestilling, ring snarest 22.55.66.75. Feil som burde vært oppdaget og ikke har blitt ringt inn til oss refunderes ikke.

Diverse:
Ekspedisjons/fakturaomkostninger: kr. 40,-
Faktura sendes i etterkant av leveransen. Ønskes faktura sendt på mail, gi beskjed om dette, slik at vi får lagt inn deres mailadresse i våre systemer.
Kunden er selv ansvarlig for å gi korrekt fakturaadresse, leveringsadresse, kontaktperson, telefonnummer, rekvisisjonsnummer, prosjektnummer e. l. som kreves i hvert enkelt selskap.

Tilbake til meny